Cane Corso fiyatları köpeğin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Cane Corso

Her an dikkatli duruşu, adaleli fiziği, kararlı bakışları, ailesine sadakati, kolay eğitilebilmesi ve aldığı kararları çabuk uygulaması ile dikkat çeken Cane Corso köpekler, fiziksel özellikleri itibariyle (Cane Corso köpekler, fiziksel yapıları  itibariyle Presa Canario köpek ırkıyla benzerlik gösterir.) büyük boy köpek ırkları içerisine dahil edilir ve sosyal yaşama uyum sağlayabilecek düzeye gelebilmeleri adına (özellikle Chow Chow / Çin Aslanı köpeklerde gördüğümüz baskın karakter durumunu Cane Corso köpeklerde de görürüz.) erken dönemde yani daha yavruyken sosyalleşme eğitimi almaları önemli bir detaydır. 

Cane Corso köpekler genellikle koruma ve bekçi köpeği olarak kullanılır.

Cane Corso Özellikleri

Cane Corso dostlarımıza baktığımızda dikkat çeken ilk noktaları hiç şüphesiz fiziksel özellikleri ve bu fiziksel özelliklerine daha da çekicilik katan kararlı ve keskin bakışlarıdır. 

Büyük boy köpek ırklarından biri olan Cane Corso dostlarımızın fiziksel özellikleri;

  • Erkeklerde ağırlık 45 – 50 kg. arasında değişkenlik gösterirken dişilerin ağırlı 40 – 45 kg. olarak değişir.
  • Erkeklerde yükseklik 64 – 69 cm. bandındayken dişilerde ise bu segment 58 – 61 cm. seviyelerindedir.

şeklinde özetlenebilir.

Cane Corso köpeklerin kuvvetli fiziklerinin yanında oldukça kararlı bir yapıları vardır ve ailelerini ya da kendilerini tehlikede hissettikleri anda korumacı yönleriyle birleşen bu kararlı yapıları onları hayli saldırgan bir ırk haline getirir. Nitekim fiziksel özelliklerine ek olarak karakteristik yapısının da etkisiyle Cane Corso dostlarımız ağırlıklı olarak koruma ve bekçi köpeği olarak kullanılmaya başlamıştır. 

Cane Corso yavrularının sosyalleşme eğitimi alması önemlidir.

Cane Corso dostlarımızın özellikleri noktasında dikkat çekmemiz gereken bir alan da; oldukça hızlı büyüyen bu köpek ırkının fiziksel gelişimini kontrol altında tutmak adına düzenli veteriner hekim kontrollerine ihtiyaç olduğudur. 

Özellikle fiziksel yapısıyla ön plana çıkan bir ırk olması dolayısıyla beslenme ve egzersiz süreçlerinin çok daha önemli bir hal aldığı Cane Corso dostlarımızda tüm bu süreçlere bütünleşik bir yaklaşım benimseyerek köpeklerimizin günlük yaşamını disipline etmemiz mümkündür.

Cane Corso köpekler genelde bahçede beslenir.

Cane Corso Köpeklerde Beslenme

Köpeklerde beslenme, yalnızca dostumuzun günlük enerji ihtiyacını gidermesi yönüyle değil; köpeğimizin egzersiz ihtiyacından tuvalet alışkanlığına kadar günlük yaşamındaki birçok detayı düzenleyebilmemize yardımcı olması ile değerlendirilmelidir ve bu yönüyle baktığımızda; özellikle Cane Corso gibi baskın karaktere sahip olan ve sosyal yaşama adapte olması adına birtakım gerekliliklerin sağlanmasına ihtiyaç duyan bir köpek ırkında beslenme sürecinin önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkar. 

Cane Corso, eğitilmesi kolay bir köpek ırkıdır.

Köpeklerde beslenme sürecinde özellikle üstünde durmamız gereken birkaç nokta vardır ve bu noktalar; 

  • Mama ve su kaplarının sürekli temiz olmasına dikkat etmek. (Özellikle yaz aylarında su kaplarında herhangi bir bakteriyel oluşum görülmemesi adına köpeğimizin suyunu düzenli olarak değiştirmemiz ve kabını temizlememiz gerekir.)
  • Köpeğimizi her gün aynı saatte ve aynı yerde beslemek.
  • Mama kabına koyduğumuz mamayı 30 ile 45 dakika içerisinde köpeğimiz tüketmese dahi kaldırmak. (Bunu yapmamızın nedeni; köpeğimizin beslenme saatlerinin disipline olmasını sağlamaktır.)  
  • Besin içeriğini haftalık ya da aylık programlarla belirlemek ve bu programı oluştururken uzman veteriner hekim görüşü alarak besin içeriğinin tümüyle köpeğimizin fizyolojik yapısına uygun olmasını sağlamak.
  • Köpeğimizin fiziksel gelişimini kontrol altında tutmak adına düzenli veteriner hekim kontrollerini aksatmamak. (Cane Corso gibi fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan köpek ırklarında çok daha önemli bir nokta.) 

olarak sıralanabilir. 

Cane Corso, fiziksel özellikleri ile dikkat çeken bir köpek ırkıdır.

Burada sıraladığımız beş maddelik listeyi dikkatli bir şekilde uyguladığımız takdirde Cane Corso köpeklerimizin yalnızca beslenme sürecini değil beslenmeden sonra egzersiz ve tuvalet ihtiyacı süreçlerini de disipline etmiş olacak ve böylelikle dostumuzun sosyal yaşama daha kolay uyum sağlamasını sağlayarak baskın karakterini de törpüleyeceğiz. 

Cane Corso Köpeklerde Eğitim

Cane Corso gibi baskın karakterli ve hemcinsleri ile yabancılara karşı agresiflik gösterme ihtimali olan bir köpeğe sahipsek, köpeğimizin eğitim sürecinde çok daha hassas davranmamız ve bu eğitim sürecini mümkün olan en erken dönemde yani köpeğimiz daha yavruyken ve yeni bir sosyal çevre ile ilk kez tanışırken başlatmamız gerekir.

Cane Corso köpekler ailesine sadıktır.

Genellikle bekçi ve koruma köpeği olarak kullanılan Cane Corso dostlarımız, Presa Canario ya da Doberman köpek ırkları gibi aynı görevlerde kullanılan köpek ırklarıyla kıyasladığında bu ırklarla yarışabilecek zeka düzeyine sahip olduğunu ve eğitim süreçlerinde de bu zekasının ön plana çıkarak doğru eğitmen elinde oldukça kısa bir sürede verilen eğitimi kavrayarak pratiğe döktüğünü söyleyebiliriz. 

Burada özellikle altını çizmemiz gereken nokta; “doğru eğitmen” ifadesidir. Önceki satırlarımızda da birçok kez belirttiğimiz üzere Cane Corso köpekler baskın karaktere sahiptir ve bu huylarının erken dönemde törpülenmesi adına eğitim sürecinde sahip – köpek ilişkisinin çizgileri çok net bir şekilde belirlenmeli ve teorik olarak belirlenen bu çizgiler pratik hayata yani gündelik yaşama da taşınmalıdır. Aksi takdirde köpeğimizle birçok problem yaşamamız ve bu problemlerin yalnızca bizi değil sosyal yaşam içerisinde birçok canlıyı da etkilemesi mümkündür.

Cane Corso köpekler 8 - 12 yavru doğurabilir.

Köpeklere sevgiyle yaklaşan profesyonel bir eğitmen kontrolünde sosyalleşme ardından da temel itaat eğitimi alan bir Cane Corso köpek, bu eğitimin uygulamalarını hassasiyetle devam ettirdiğimiz sürece sosyal yaşama adapte olmaya devam eder ve bu durum köpeğimizin yaşam standardını yükselteceği gibi birçok konuda bizlerin de işini kolaylaştırır.

Cane Corso köpeklerin yavruluk dönemlerinde eğitilmesi gerekir.

Cane Corso Fiyatları

Diğer tüm köpek ırklarında olduğu gibi Cane Corso köpeklerin fiyatlarında da standart bir fiyatlandırmadan bahsetmemiz mümkün değildir ve bu durumun nedeni; fiyatları etkileyen birçok parametre olmasından kaynaklanır.

Cane Corso fiyatları;

  • Dostumuzun ebeveynlerinden miras aldığı genler.
  • Secere ve aşı belgeleri.
  • Rengi, yaşı ve bilimum fiziksel özellikleri.

faktörlerine bağlı olarak 2000 TL ile 8000 TL arasında değişkenlik gösterir. 

Cane Corso köpek ırkının sosyal yaşama entegre olması adına çaba harcamamız gerekir.

Cane Corso köpek kaç yıl yaşar ?

Beslenme ve bakım sürecinde gösterdiğimiz hassasiyet, köpeğimizin ebeveynlerinden miras aldığı genler ve yaşam ortamı gibi birçok çevresel etkene de bağlı olarak Cane Corso köpeklerin ortalama yaşam süresi 10 – 12 yıl olarak gözlemlenmiştir.

Cane Corso sahibini korur mu ?

Gerek fiziksel gerekse de karakteristik özellikleri dolayısıyla sıklıkla koruma ve bekçi köpeği olarak kullanılan Cane Corso köpek ırkı; ailesine ve sahibine tümüyle sadıktır. Dolayısıyla Cane Corso köpeklerin sahiplerine ve ailelerine mutlak koruma sağladığını söylememiz mümkündür.

Cane Corso kaç yavru doğurur ?

Fiziksel özellikleri itibariyle büyük boy köpek ırkları içerisine dahil edilen Cane Corso köpek ırkı; ortalama 8 – 12 yavru doğurabilir.

Cane Corso fiyatı ne kadar ?

Ailesine ve sahibine sadakati, zekası, kavrayışı, dikkat çeken fiziksel özellikleri ve koruma içgüdüleri ile ön plana çıkan Cane Corso köpeklerin ortalama fiyatı 2000 TL – 8000 TL arasında değişkenlik gösterir. 

Cane Corso nasıl bir köpektir ?

Cane Corso; her an dikkatli ve hareket geçmeye hazır, ailesine ve sahibine sadık, doğru eğitmenin elinde oldukça kolay bir şekilde eğitilebilen, yabancılara ve hemcinslerine karşı mesafeli davranan ve bu özelliği dolayısıyla erken dönemde sosyalleşme ve temel itaat eğitimi alması gereken bir köpek ırkıdır. 

Cane Corso apartmanda beslenir mi ?

Cane Corso dostlarımız gerek fiziksel yapıları gerekse de zaman zaman agresif davranışlar sergileme ihtimalleri dolayısıyla genellikle apartmanda değil bahçede bir kulübe içerisinde beslenen köpek ırklarıdır. Cane Corso köpeklerin de diğer birçok büyük boy köpek ırkı gibi apartmana uygun olmadığını söyleyebiliriz.

Cane Corso tüy döker mi ?

Cane Corso yoğun tüylere sahip bir köpek ırkı olmaması dolayısıyla tüy dökümü konusunda da sahibine bir problem çıkarmaz. Yalnızca haftada bir ya da iki kez tüylerinin sert bir fırçayla taranması ölü tüylerin dökülmesi adına yeterli olacaktır. Dolayısıyla Cane Corso köpeklerin tüy dökümü konusunda Toy Poodle’lar kadar olmasa da en azından sahibinin işini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz.

WhatsApp chat