Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır)“Bayraklı Mah. 1915 Sk. No:4 İç Kapı No:8 Bayraklı / İzmir” merkezli 7291082171 Vergi Kimlik No’lu, 0729108217100001 Mersis No’lu “EVCİLHAYVANAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” (Bundan

sonra “EVCİLHAYVANAL” olarak anılacaktır.) ile EVCİLHAYVANAL’a ait Web Sitesi’ne (https://www.EVCİLHAYVANAL.com/) Üye olarak, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi (Bundan sonra “Üye/ler” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

Kullanıcı, Web Sitesi'ne üye olurken verdiği elektronik onayla, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

EVCİLHAYVANAL ve Üye/ler, işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 1. TANIMLAR

Web Sitesi/Site: Mülkiyeti ve fikri mülkiyeti EVCİLHAYVANAL’a ait olan www.EVCİLHAYVANAL.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder. EVCİLHAYVANAL’a ait mobil uygulama, sosyal medya mecraları/hesapları ve her türlü uygulama da bu tanıma dahildir.

Kullanıcı/lar: Web Sitesi içeriğini incelemek veya alışveriş yapmak için Site’ye erişen kişileri

ifade eder.

Üye/ler: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmet ve içeriklerden işbu Sözleşme’de belirtilen

koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik: Üye olmak için gerekli bilgileri girip/doldurulup EVCİLHAYVANAL’a gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) kazanılan statüdür.

Satıcı/lar: Site’ye bilgilerini vererek hesap açıp/üye olup ilanlarını yayınlatmak suretiyle çeşitli ürün, hizmet satışı ve canlıların sahiplendirilmesini gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişileri (pet shoplar vb.) ifade eder.

Hizmet/ler: Üyeler’in ilanlarının yayınlanması veya Web Sitesi içeriklerinden yararlanması amacıyla Site üzerinden alacakları hizmetleri ifade eder.

EVCİLHAYVANAL Üyelik Hesabı: Üye’nin Web Sitesi’nce kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Web Sitesi içerisindeki Üye’ye özel sayfa.

Sahiplendirme: İlana konu içerik/canlı hakkında, ücretli veya ücretsiz olarak yeni sahip arandığını ifade etmektedir.

 

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan kişisel veri tanımını

ifade eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 1. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, Site içinde yer alan; kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak EVCİLHAYVANAL tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan hususlara uygun olarak davranacağını beyan ve taahhüt eder.
 2. İşbu Sözleşme’nin konusu; Web Sitesi'nde Üyeler’e sunulan Hizmetler ve bu Hizmetler’den yararlanma şartları hususunda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 3. ÜYELİK ŞARTLARI
  1. Üyelik, Site’ye Üye olmak isteyen kişi tarafından Site’nin ilgili bölümüne gerekli bilgilerin girilip/doldurulup EVCİLHAYVANAL’a gönderilmesi (elektronik onay vasıtasıyla) suretiyle kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  2. Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak gereklidir. Üyelik, daha öncesinde EVCİLHAYVANAL tarafından geçici veya sürekli olarak durdurulmuş, askıya alınmış veya son verilmiş ise, Üye kayıt işlemleri tamamlamış olsa dahi bu durum işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye tanınan hakların kullanılmasına engeldir.
  3. EVCİLHAYVANAL, herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan, her zaman ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyeliğe son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden üyeliği askıya alabilir.
 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Üye, başta “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik”, “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” olmak üzere ilgili diğer tüm mevzuata, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
   2. Üye, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara ve EVCİLHAYVANAL tarafından kendisine bildirilebilecek diğer kurallara uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme hükümlerini anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
   3. Üye tarafından belirlenen “kullanıcı adı” ve “şifre”nin 3. kişilerle paylaşmaması gerekmekte olup, güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak EVCİLHAYVANAL veya 3. Kişiler aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde

 

Üye, bu fiillerden doğan zararları karşılamakla mükelleftir. Bu husustaki her türlü hukuki/cezai

sorumluluk Üye’ye aittir.

  1. Üye, mükerrer (spam) ilan girişi yapmayacağını, satışa arz edilen her ürün, hizmet ve sahiplendirilecek canlı için (her bir canlı için) aynı anda yalnızca bir (1) adet ilan yayınlayabileceğini, yeni girilecek ilan daha önce yayınlanmış bir ilan ile aynı veya çok fazla benzerlik gösteriyor ise eski ilanı yayından kaldırıldıktan sonra yeni ilan girişi yapabileceğini,
  2. Üye, ilanda yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere, bu kapsamdaki ilgili mevzuat uyarınca 3. kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde mevzuat gereği fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde gerekli tüm izinleri, hak ve yetkiyi eksiksiz olarak aldığını, aksi halde 3. kişiler ve/veya EVCİLHAYVANAL nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Üye, Web Sitesi’nin faaliyetlerini yavaşlatıcı veya engelleyici faaliyetlerde bulunmayacağını, olağandışı trafik veya bot göndermeyeceğini, kod parçacıkları veya virüs kullanmayacağını, hack girişiminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya EVCİLHAYVANAL nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Üye, ilanda (ilan başlığı ve açıklaması da dahil olmak üzere) yer vereceği tüm yazı, bilgi, görsel, işitsel materyal ve sair içeriğin EVCİLHAYVANAL’a ve/veya 3. kişilere zarar verecek her türlü virüs, lisansız ürün, truva atı vb. gibi içerikten arındırılmış olduğunu ve bu minvalde bir link, yönlendirme içermediğini ve bunun için gerekli her türlü koruyucu yazılım ve ekipmanları kullandığını ve EVCİLHAYVANAL tarafından talep edilebilecek diğer önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Üye, EVCİLHAYVANAL aleyhine dava, adli-idari soruşturma, icra takibi yollarıyla yasal işlem başlatılması veya adli veya idari makamlardan ve diğer tüm kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde; kendisinin Web Sitesi’ne bildirdiği veya Web Sitesi’ni kullanması ile edinilen kişisel verilerinin ve ticari bilgilerinin EVCİLHAYVANAL tarafından talebi yapan kişi veya kurum ile paylaşılmasına muvafakat etmektedir. Üye, bu sebeple EVCİLHAYVANAL’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
  6. Üye, kendisine ait bilgilerin ve ilanlarında yer verdiği her türlü görsel, işitsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Üye’ye ait bilgiler ve ilanlar, EVCİLHAYVANAL tarafından hiçbir kontrole tabi tutulmadığı için, Üye’nin bu yöndeki uygunsuzluklarından ya da hatalarından EVCİLHAYVANAL’un herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya EVCİLHAYVANAL nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

birbirinden farklı canlı türlerine aynı ilan içerisinde yer vermeyeceğini, EVCİLHAYVANAL’un bilgisi dışında birden fazla hesap/üyelik kullanmayacağını (Ancak EVCİLHAYVANAL’un yazılı onayı halinde birden fazla hesap/üyelik kullanılabilir), ilan başlığı, içeriği veya görsellerde iletişim bilgisine yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. EVCİLHAYVANAL’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. EVCİLHAYVANAL, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca "Yer Sağlayıcı" konumunda olup, aynı kanunun 8. ve 9. Ve ilgili diğer maddeleri uyarınca kendisine
 2. Üye tarafından, Web Sitesi ve EVCİLHAYVANAL veri tabanında yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer nitelikteki eylemlerde bulunulması yasaktır. Aksi halde Üye, 3. kişiler ve/veya EVCİLHAYVANAL nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Üye, Web Sitesi içeriğinde sunulan forum, soru-cevap gibi kısımlarda ve diğer Üyeler ile konuşmalarında/mesajlaşmalarında da işbu Sözleşme’ye, hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, saygısız-argo üslup kullanmayacağını, güncel ve doğru bilgilendirmelerde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Üye, EVCİLHAYVANAL’un yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 5. Üye, EVCİLHAYVANAL’a ait markaları (“EVCİLHAYVANAL.com” ve diğerleri) doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak, maddi-manevi menfaat elde etmeye çalışmayacağını, markanın kullanılması sureti ile 3. kişileri aldatıcı nitelikte eylemlerde bulunmayacağını (Örneğin; farklı sitelerde “EVCİLHAYVANAL.com” markası ile ilan vermesi vb.), EVCİLHAYVANAL aleyhine olabilecek eylemlerde bulunmamayı, markayı kötülememeyi, küçük düşürücü davranış ve paylaşımlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, EVCİLHAYVANAL’un tazminat ve sair yasal hakları saklıdır.
 6. Üye, Site’nin kesintiye uğraması, güncellenmesi, bakıma girmesi, engellenmesi, kapatılması, siber saldırıya uğraması veya sair sebeplerle Site’nin geçici ve kalıcı olarak kullanılmaz hale gelmesi ya da Site’den beklediği faydayı elde edememesi sebebiyle herhangi bir hak ve/veya alacak talebiyle EVCİLHAYVANAL’a başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder.
 7. Üye, ilanlarda yanıltıcı içerik bulundurmayacağını, herhangi bir kişinin, markanın, firmanın, web sitesinin veya sosyal medya hesabının reklamını (Üye’nin kendi görselleri üzerinde yer verdiği kendisine ait logo, amblem, filigran vb. hariç) ya da trafik çekmek maksatlı tanıtımını yapmayacağını, 3. kişilere ait fotoğrafları veya herhangi bir dijital/sanal ortamdan temin edilen veya ilan içeriği hakkında gerçeği yansıtmayan (üzerinde oynanmış, efekt verilmiş, temsili resimler vb.) görselleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

iletilen/yüklenen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca EVCİLHAYVANAL, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir.

  1. EVCİLHAYVANAL’un, Üye’lerden komisyon ücreti/talebi bulunmamaktadır.

 

 

Patibultr